มหาวิทยาลัยคริสเตียน
144 หมู่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 093-4508088
e - mail :christiannurse898@gmail.com Line : cutnurse